سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت
هرگاه خداوند بنده ای را دوست بدارد، او رابه بلایی بزرگ مبتلا می کند . پس اگر آن بنده راضی گشت، بهره اش نزد خداوند، رضایت است و اگر ناخشنود گشت، بهره اش نزد خداوند، ناخشنودی است [.رسول خدا صلی الله علیه و آله]
شاید لحظه ای بغض....اندکی سکوت...و....
 || مدیریت  ||  شناسنامه  || پست الکترونیــک  ||  RSS  ||
مرا همیشه عاشقت بدان...

فرزاد مقدم :: سه شنبه 87/3/28 ساعت 8:12 عصر

مرا همیشه عاشقت بدان...

 

در آغوش می کشمت...

تو را می بویم

لمست می کنم

به سر انگشتِ احترام

و باز دیوانه می شوم...

پاک می خواستمت

و می خواهمت...

همان گونه که بودی

نه این سان که دیگر حتی نه تمثیلی

نه تشبیهی می توانی باشی برای پاک بودن..

آنقدر عمیق نفس می کشم

که سیاه بختی ِ جوانانت به گودی ِ چشمانم می دود

سرم همانِ سرگشتگیِ مادرانِ گریانت است...

دست بر دیواری می گیرم

به خوش باوری

کدام دیوارِ پا برجا...

دیگر دیواری برایِ تکیه نمانده...

دیوارها امروز دیگر عزّتِ پیشین را ندارند

دیوارها دیگر برایِ تهدیدِ حدود بنا می شوند

نگاهم می کنی...

با چشمانی کبود

با عرقی سرد بر پیشانی...

با چشمانی گود رفته

و بیمناک از آینده

آینده ای پر از علامت